تقویم نمایشگاه های داخلی سال 1400

تخصصی و بین المللی تهران و سراسر ایران

ردیف

نام و شرح نمایشگاه

تاریخ برگزاریمحل برگزاری
1 نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان، لوستر و دکوراسیون داخلی 5 الی 8 خرداد 1400 مشهد- مفاخر ، فردوسی-عطار
2 نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی 17 الی 21 خرداد 1400 اردبیل- محل نمایشگاههای اردبیل